Kullanıcı Taahhütnamesi

İş Faktoring A.Ş.’ye (ŞİRKET) iletilmiş olan tüm bilgi, belge ve sair dokumanın, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde kişisel veri içermesi halinde söz konusu kişisel verilere ilişkin olarak veri sahibi tarafından, vermiş olduğu bilgilerin işlenip işlenmediğine ilişkin bilgi alma hakkı, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkı, kişisel verilerin işlenme amacı ile yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı ve Kişisel verilerin yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini talep hakkı olduğunu bildiği halde ŞİRKET’e, söz konusu kişisel verileri işleme, saklama, kullanma, grup şirketleri ile paylaşma ve arşivleme hususunda tam yetki verilmiştir.

Uygulama vasıtası ile ŞİRKET’e temin edilen bilgilerin temin edenden başka bir kişiye ait olması durumunda, bilgileri veren kişi, iş bu bilgilerin ŞİRKET tarafından yukarıda belirtilen çerçevede kullanılması sebebiyle ŞİRKET aleyhine herhangi bir tazminat talebinde bulunması halinde söz konusu tazminattan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahüt eder.