İhracat Faktoringi

Nedir?
Vadeli olarak yapılan ihracatlarınızdan kaynaklanan alacaklarınızın temlik alınarak peşinen tahsil edilmesini sağlayan faktoring hizmetidir. Bu işlemde satışların vade beklemeden sadece fatura, gümrük beyannamesi ve yükleme belgesi ile tahsil edilmesi mümkündür.