Teminat Mektubu Devri

Nedir?
Satılan mal veya hizmet karşılığında teminat mahiyetinde alıcı firmalardan alınan Türkiye İş Bankası teminat mektuplarının nakit kredi teminine aracılık etmesine imkan veren faktoring ürünüdür.