Faktoring Nedir?

Faktoring Nedir?

Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışından doğmuş veya doğacak, faturaya dayalı alacaklarının faktoring şirketlerine devredilmesi yoluyla finansman, garanti veya tahsilat hizmetlerinin sağlandığı bir finansal üründür. Firmalar hem yurtiçi hem de yurtdışı alım ve satım işlemlerinde faktoringden yararlanılabilir.

Temel olarak faktoring işlemi,

  • Faturaya dayalı alacakların faktoring şirketine devredilmesi,
  • Bu alacakların faktoring şirketi tarafından takip ve tahsil edilmesi,
  • Sunulan hizmet türüne bağlı olarak, alacağın ödenmeme riskinin üstlenilmesi,
  • Alacaklar ile ilgili kayıtların tutulması,
  • Temlik alınan alacaklar karşılığında belirli bir oranda peşin ödemede bulunulması esaslarına dayanır.