Ne Sağlıyoruz

Ne Sağlıyoruz

Finansman

Kısa vadeli ve faturaya dayalı mal veya hizmet satışlarından doğan alacakların belli bir oranının müşteriye peşinen ödenmesidir.

Yapılan ön ödemenin oranı, alacağın vadesine, tutarına ve piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenen faktoring faizine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Finansman hizmeti ile satıcı firmanın vadeli alacakları nakde dönüşerek, bilançosunun aktif yapısı daha likit hale gelir ve firma düzenli bir nakit akışına kavuşur.

Ne Sağlıyoruz

Garanti

Lehine limit tahsis edilen alıcı firmanın ödeme güçlüğü içine düşmesi durumunda, faktoring firması ile satıcı firma arasındaki sözleşmede belirtilen koşulların sağlanması şartıyla, alacağın garanti edilmesidir.

Satılan malın eksiksiz olarak teslim edilmiş olması en önemli şartlardan birisidir.

Bu hizmet özellikle ihracatçı firmalara, yurtdışı piyasalarda yeni müşteri bulma ve sağlanan garanti limitleri ile risk taşımama imkanı sunmaktadır.

Ne Sağlıyoruz

Tahsilat

Firmalar sattıkları vadeli mal ve hizmet bedellerin tahsilatlarını faktoring şirketleri aracılığı ile yapabilmektedirler.

Tahsilat hizmeti firmalara çalışan sayısı ve operasyonel iş süreçlerinde tasarruf yapma imkanı sağlamaktadır.