Kamu Alacaklarının Temliki

Nedir?

Kamu Alacaklarının Temliki, kamu kurum veya kuruluşlarından doğmuş ya da doğacak alacakların, vade beklenmeksizin iskonto edilerek firmalara ödendiği faktoring işlemidir.

Nasıl kullanılır?

İş Faktoring aracılığıyla kamu kurum veya kuruluşlarından doğmuş ya da doğacak alacaklar nakde çevrilebilir.

Faydası nedir?

Kamu kurum veya kuruluşlarına yapılan ya da yapılacak satışlar ile verilen ya da verilecek hizmetlere istinaden, çek, senet veya kıymetli evraka ihtiyaç olmaksızın sadece fatura/iş sözleşmesi ve kamu kurumunun teyidi ile alacaklar iskonto edilmektedir.

Sizi Arayalım

Sizi Arayalım

* Bu alan zorunludur
* Bu alan zorunludur
* Bu alan zorunludur
* Geçersiz eposta adresi
* Bu alan zorunludur
* Geçersiz telefon numarası
* Bu alan zorunludur
* Bu alan zorunludur