Faktoring'in Avantajları Nelerdir?

Neden Faktoring?

Likit Bilanço
İç Kaynaklar ile Fon Sağlama
Peşin Alım ile İndirim İmkanı
Dış Pazarlarda Rekabet Gücü
Alacaklarını Garanti Etme
İhracat ve İthalatta Kolay Çözüm
İthalat ve İhracat İşlemlerinde Vergi Avantajı

Likit Bilanço

Faktoring yoluyla vadeli alacaklarını nakde çeviren firmalar, bilançolarını daha likit hale getirebilirler. Alacaklarının takibi, tahsili ve yönetimi faktoring şirketi tarafından yapılacağından operasyonel maliyetler, işgücü, zaman ve kaynaktan tasarruf ederler.

Bu sayede asıl faaliyet konularına daha fazla zaman ve kaynak yaratma imkânı bulurlar.

İç Kaynaklar ile Fon Sağlama

Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar (KOBİ’ler) dış kaynaklara başvurmadan, kendi kaynaklarını (vadeli alacaklarını) nakde çevirmek yoluyla fon temin edebilirler. Rekabet gücünü artıran firmalar pazar paylarını artırmanın yanında nakit akışlarını düzenli ve verimli hale getirirler.

Peşin alım ile indirim imkânı

Orta ölçekli firmalar, büyük şirketlere çoğu zaman açık hesap şeklinde yaptıkları satışlarını kolaylıkla nakde dönüştürebilirler. Dolayısıyla tedarikçi firmalardan peşin alım yaparak indirim sağlama imkânı bulurlar.

Dış pazarlarda rekabet gücü

İhracatçı firmalar garanti hizmetinden yararlanarak, dış piyasalarda pazar paylarını risksiz şekilde artırabilirler.

Alacaklarını garanti etme

Rekabet koşulları ve yurtdışındaki firmaların gittikçe artan talebi sonucu mal mukabili ihracat yapmak zorunda kalan firmalar, faktoring yoluyla alacaklarını garanti edebildikleri gibi aynı zamanda bu alacaklarını finansman hizmetinden yararlanarak nakde dönüştürme imkânına kavuşur. Faktoring ithalatçı için maliyet yaratmadığından, yurtdışında oldukça tercih edilen bir üründür.

İhracat ve ithalatta kolay çözüm

İhracatçı ve ithalatçı arasında çıkacak ihtilaflar, muhabir faktörün yardımıyla daha kolay çözüme ulaşır.

İhracat ve ithalat işlemlerinde vergi avantajı

İhracat faktoringi işlemlerinde satıcılar her türlü vergiden muaf olur. Ayrıca ithalatçı firmalar faktoring işlemleri ile peşin ithalatın tüm avantajlarından faydalanmış olurlar.

Neden İş Faktoring?

Faktoring'in Avantajları Nelerdir?

Faktoring sektöründeki 30 yıllık tecrübe

Faktoring'in Avantajları Nelerdir?

Güçlü finansal yapı ve uzman kadro

Faktoring'in Avantajları Nelerdir?

İşlemleri hızla sonuçlandırmak konusundaki deneyim

Faktoring'in Avantajları Nelerdir?

Yaygın hizmet ağı