Sermaye & Ortaklık Yapımız

İş Faktoring’in ödenmiş sermayesi 150,000,000 TL’dir ve tamamı ödenmiş 1 tam kuruş değerinde 15,000,000,000 adet paydan oluşmaktadır.

31 Mart 2020 tarihi itibarıyla pay sahipleri ve Şirket sermayesindeki payların dağılımları alttaki tabloda sunulmuştur. İş Faktoring’in sermayeyi temsil eden imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır.

ORTAKLIK YAPISI

Pay Sahipleri Ödenmiş Sermaye Sermaye Dağılımı %
İş Finansal Kiralama A.Ş. 117,346,872 78,2312
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 32,625,000 21,7500
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 9,376 0,0063
Trakya Yatırım Holding A.Ş. 9,376 0,0063
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. 9,376 0,0063