İcra Kurulu

İcra Kurulu

Şahismail Şimşek

Genel Müdür

Şahismail Şimşek

Genel Müdür

1968 doğumlu olan Sayın Şahismail Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 1992 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Yenişehir/Ankara Şubesi'nde Memur olarak göreve başlayan Sayın Şimşek, 1995-2007 yılları arasında Sultanhamam Şubesi'nde sırasıyla Servis Yetkilisi, II. Müdür ve Müdür Yardımcılığı, 2007-2012 yılları arasında Ticari Bankacılık Ürün Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı ve Birim Müdürlüğü, 2012-2016 yılları arasında ise Avcılar Ticari Şubesi’nde Şube Müdürlüğü, 2016-2017 yılları arasında Ticari Bankacılık Satış Bölümü’nde Bölüm Müdürlüğü görevlerini yürütmüş, 28 Kasım 2017 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. 01 Nisan 2022 tarihinde Şirketimiz Genel Müdürü olarak atanan Sayın Şimşek halen bu görevi ve Şirketimiz Yönetim Kuruluğu Üyeliği’ni sürdürmektedir.

İcra Kurulu

Hüseyin Çalışkan

Genel Müdür Yardımcısı

Hüseyin Çalışkan

Genel Müdür Yardımcısı

1971 doğumlu olan Sayın Hüseyin Çalışkan, 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Sayın Çalışkan, aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2002-2007 yılları arasında Ticari Krediler Tahsis Bölümü Müdür Yardımcılığı, 2007- 2013 yılları arasında KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Birim Müdürlüğü görevini yürüten Sayın Çalışkan, 02.05.2013 tarihinde Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir.

İcra Kurulu

Canan Keskin

Genel Müdür Yardımcısı

Canan Keskin

Genel Müdür Yardımcısı

1976 doğumlu olan Sayın Canan Keskin, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olmuş ve Kanada’da Guelph Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. 2000 yılında Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. (Fortis Bank A.Ş.) Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak bankacılık kariyerine başlayan Sayın Keskin, 2006-2007 yılları arasında aynı bankanın Krediler Grubunda Kredi Derecelendirme Yöneticisi, 2007-2009 yılları arasında Kurumsal ve Ticari Krediler İzleme, İdari Takip ve Yasal Takip Bölümü’nde Birim Yöneticisi, 2009-2011 yılları arasında ise aynı Bölümde Direktör olarak görev almıştır. Şubat 2011-Aralık 2011 döneminde Türk Ekonomi Bankası A.Ş bünyesinde Kurumsal Krediler İzleme Bölüm Müdürü olarak çalıştıktan sonra Aralık 2011 tarihinde Şirketimizde Operasyon Müdürü olarak göreve başlayan Sayın Keskin, 1 Nisan 2017 tarihinde Yönetici Direktör görevine, 1 Ocak 2020 tarihinde ise Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.

İcra Kurulu

Adem Ak

Genel Müdür Yardımcısı

Adem Ak

Genel Müdür Yardımcısı

1971 doğumlu olan Sayın Adem Ak; Ortaöğrenimini Samsun Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans Eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, Yüksek Lisans Eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA programından mezun olarak tamamlamıştır. 1998 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Hukuk İşleri Müdürlüğü Samsun Yasal Takip Birimi’nde Avukat olarak göreve başlayan Sayın Ak, 2003-2008 yılları arasında Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün İstanbul Genel Müdürlük Yasal Takip Bölümü’nde sırasıyla Müşavir Avukat ve Hukuk Müşavir Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2009-2015 yılları arasında Hukuk Müşavir Yardımcısı unvanı ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Hukuk Müşavirliği’nde Bireysel Bankacılık Birimi ile Genel Mütalaa Birimi’nde görev almıştır. 2009 yılından başlayarak Türkiye İş Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları uygulamalarının Bireysel/Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve KVKK tarafında yer alan Sayın Ak, aynı zamanda 2015 yılından itibaren Bölge Hukuk Müşaviri unvanı ile Hukuk Müşavirliği Dava Birimi’ni yönetmiştir. Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı’nın 2020 yılından beri Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Ak, 9 Mayıs 2022 tarihinde Şirketimize Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

İcra Kurulu

Ozan Gür

Genel Müdür Yardımcısı

Ozan Gür

Genel Müdür Yardımcısı

1976 Ankara doğumlu olan Sayın Ozan Gür 1993 yılında Ted Ankara Kolejinden, 1998 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. Sayın Gür 2005 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesinde İngilizce İşletme Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. İş hayatına 1999 yılında T. İş Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Sayın Gür, 2007 yılında Özel Bankacılık Satış Bölümünde Müdür Yardımcısı, 2008 yılında Bireysel Krediler Bölümünde Müdür Yardımcısı, 2011 yılında Kartlı Ödeme Sistemleri Bölümünde Birim Müdürü, 2012 yılında ise Bireysel Krediler Tahsis Bölümünde Birim Müdürü olarak görev yapmıştır. 2014 yılında CJSC Isbank Rusya’ya Bireysel Bankacılıktan sorumlu yönetici olarak atanan Sayın Gür, 2016 yılında ise JSC Isbank Georgia Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Sayın Ozan Gür 07 Haziran 2023 tarihinde ise şirketimize Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.