Suç Gelirleri İle Mücadele

Suç Gelirleri ile Mücadele

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda uluslararası kamuoyunun gittikçe artan hassasiyetine bağlı olarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelenin küresel boyutta sürdürülmesine yönelik uluslararası girişimler ve düzenlemeler de son dönemde ivme kazanmıştır. Aynı hassasiyeti paylaşan pek çok ülke gibi ülkemizde de konuya ilişkin çeşitli yasal düzenlemeler yapılmakta ve mevcut uygulamaların güçlendirilmesine büyük önem verilmektedir.

Şirketimiz suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadeleyi, yasa ve düzenlemelere uyumun ötesinde, sosyal bir sorumluluk olarak benimsemektedir.

Suç Gelirleri İle Mücadele

Suç Gelirleri ile Mücadele Politikası