Etik İlkelerimiz

Etik İlkelerimiz

İş Faktoring A.Ş., Finansal Kurumlar Birliği tarafından belirlenen Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Mesleki Etik İlkelerini benimsemekte ve faaliyetlerini buna uygun bir biçimde yürütmektedir.

Amaç ve Kapsam

Birlik üyesi şirketlerin, gerek birbirleri, gerek müşterileri ve hissedarları gerekse de çalışanları ve diğer kurumlar arasındaki her türlü iş ve işlemlerinde uygulanacak Birlik Mesleki Etik İlkelerinin temel amacı; finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin iştigal konularıyla alakalı olarak sektörlerde mesleki saygınlık duygusunun sürekliliğinin sağlanması, istikrar ve güvenin korunmasıdır.

Bu düzenlemede geçen “Birlik üyesi Şirketler” sözcüğü, Birliğimiz üyesi Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerini kapsamaktadır.

Etik İlkelerimiz

Etik İlkelerimiz