Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Onay Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Onay Metni

Kişisel verilerimizin korunmasına dair aydınlatma metni tarafımızca okunmuş ve içeriği ayrıntıları ile birlikte anlaşılmış olup bu kapsamda İŞ FAKTORİNG A.Ş. tarafından; faktoring işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda karşılıklı hak ve borçların tespiti ile ifası amacıyla, isim, adres ve sair iletişim bilgilerimizin kayıt altına alınması mali verilerimizin toplanması ve analizi, yurt dışı bağlantılı faktoring işlemlerinin gerçekleştirilmesi durumunda kişisel bilgilerimizin yurtdışında bulunan kişi veya kurumlara aktarılması, ticari faaliyetlerimize ilişkin olarak diğer şirketlerde olan ortaklık durumumuz, diğer finans kurumları ile olan işlemlerimize ve kredilerimize ilişkin verilerin saklanması, işlenmesi, kişisel verilerimizin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan ancak faktoring işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili olmak üzere 3. kişi, kurum ve kuruluşlara aktarımı şeklinde işlenmesi faaliyetleri başta olmak üzere; İŞ FAKTORİNG A.Ş. tarafından her nevi istihbarat ve sair araştırma neticesinde elde edilen, mevcut kişisel verilerimizin kullanılması suretiyle temin edilen, aynı zamanda T. İş Bankası A.Ş. müşterisi olmamız halinde İŞ FAKTORİNG A.Ş. tarafından adı geçen banka aracılığıyla elde edilen ya da tarafımızca İŞ FAKTORİNG A.Ş.’ye beyan edilen her türlü kişisel verimizin işlenmesine, aydınlatma metninde yer alan başvuru haklarımızı bildiğimiz halde ayrıca ve açıkça onay verilmiştir.