KVKK Formu

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

* Bu alan zorunludur
* Bu alan zorunludur
* Bu alan zorunludur
* Geçersiz T.C. numarasi
* Bu alan zorunludur
* Geçersiz telefon numarası
* Bu alan zorunludur
* Geçersiz eposta adresi
* Bu alan zorunludur

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

* Bu alan zorunludur


* Bu alan zorunludur
* Bu alan zorunludur

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz

* Bu alan zorunludur

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.