Sürdürülebilirlik

1983 yılında Birleşmiş Milletlerin yayınladığı “Ortak Geleceğimiz” başlıklı raporu ile ilk kez hayatlarımıza Sürdürülebilirlik kavramı girmiştir. Sürdürülebilirlik tanımı raporda, “İnsanlık, doğanın gelecek nesillerin gereksinimlerine yanıt verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir” olarak ifade edilmiştir. Sürdürülebilirlik; üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesidir. Diğer bir deyişle, kendi ihtiyaçlarımızı geleceğin kaynaklarını tüketmeden karşılayabilmek, gelecek kuşaklara ekonomik, ekolojik ve aynı zamanda sosyal koşulları devam ettirilebilen bir dünya bırakmak için harekete geçme çağrısıdır.

Dünyamızın geldiği bu evrede; biz de İş Faktoring olarak, Sürdürülebilirliğe yönelik olan tüm iyi niyetli farkındalığımızla küresel sorunlara çözümler geliştirmek amacıyla, 2015 yılında ilan edilip 2030 yılına kadar tamamlanması hedeflenen Birleşmiş Milletler’in ortak eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’na ulaşabilme yolunda devletlerin, özel sektörün, akademinin, sivil toplum örgütlerinin yaptığı iş birliğini desteklemek, önce birey olarak sonra İş Faktoring olarak dünyamızın geleceği için neler yapabileceğimizi düşünmek, ortaya koymak ve aksiyona geçmek amacıyla bir adım atmaya karar verdik. On yedi adet kalkınma amacının yöneldiği sorunların çözümünde bizim de payımızın olmasını istedik.

Sürdürülebilirlik Politikamız

Sürdürülebilirlik Politikamıza buradan ulaşabilirsiniz.