Çalışma Anlayışımız

İş Faktoring İnsan Kaynakları, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile çalışanları arasında herhangi bir din, dil, ırk, mezhep ve cinsiyet gözetmeksizin, performansa dayalı başarı kriterleriyle çalışanların gelişimini destekleyen bir İnsan Kaynakları Politikası yaratmayı amaçlamaktadır.

Sürdürülebilir başarının desteklenmesi amacıyla geleceğin yöneticilerini içeriden yetiştirmeyi hedef alan İş Faktoring, bu sebep ile çalışanlarının bilgi, birikim ve yeteneklerini en etkin şekilde yönetebilmelerine olanak sağlayacak kariyer stratejileri geliştirmektedir.

En değerli kaynağın “insan” olduğu ana fikrini benimseyen İş Faktoring, İnsan Kaynakları anlayışı ile sektöre öncü ve örnek olmak adına gelişimini her geçen gün sürdürmeye devam etmektedir.

Çalışma Anlayışımız
Çalışma Anlayışımız
Çalışma Anlayışımız
Çalışma Anlayışımız
  • Çalışanları arasında herhangi bir din, dil, ırk, mezhep ve cinsiyet ayrımı gözetmeyen eşitlikçi yaklaşım,
  • İnsan Kaynakları uygulamalarında etkin iletişim,
  • Performans ve geri bildirime dayalı adil yönetim,
  • Kendi yöneticisini içeriden yetiştirmeyi amaçlayan insan kaynakları politikası,
  • Çalışanları bilgi, birikim ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilecekleri çalışma ortamı,
  • Adil, şeffaf ve performansa dayalı kariyer yolu,
  • Çözüme ve yönetime ortaklık anlayışını benimseyen talep ve öneri alanları.